ثبت نام كاربر ورود به سايت
 جستجو

سراوان
 

شهرستان سراوان با وسعت 28408 كيلومتر مربع در فاصله 343 كيلومتري زاهدان با جمعيتي بالغ بر 172149 نفر واقع مي باشد .

طول نوار مرزي اين شهرستان با كشور پاكستان 384 كيلومتر در حوزه بخشهاي جالق و بم پشت مي باشد كه از ميل 118 شروع و تا ميل 196 ادامه دارد .

اين شهرستان داراي زمستانهاي معتدل و تابستانهاي گرم مي باشد .

متوسط ساليانه دماي هوا در اين شهرستان 8/22 درجه و متوسط ساليانه رطوبت نسبي آن 29 درصد مي باشد و ميزان بارندگي 7 ماهه اول سال 1382 در اين شهرستان 3/79 ميلي متر بوده است . سطح زير كشت محصولات زراعي 7202 هكتار و سطح زير كشت محصولات باغي ديم 7950 هكتار و آبي 5/8525 هكتار و جمعاً 5/16475 هكتار مي باشد . محصولات عمده زراعي آن گندم ، ذرت دانه اي ، پياز ، گوجه فرنگي ، باقلا تازه ، صيفي جات ، نباتات علوفه اي ويونجه وذرت علوفه اي بوده و محصولات عمده باغي اين شهرستان خرما در سطح وسيع ، انگور ، زيتون ، انار و مركبات مي باشد كه در زمينه هاي افزايش توليد و افزايش سطح زير كشت محصولات مذكور و پرورش دام : گوسفند بلوچي و بز بلوچي ( بهترين كرك ) و طيور و استخرهاي پرورش ماهي و صنايع تبديلي و تكميلي كشاورزي و صنايع روستايي قابليت سرمايه گذاري دارد .

مهمترين رودخانه اين شهرستان ماشكيد است كه نهايتاً وارد خاك پاكستان مي شود و با مهار آب آن مي توان گام مؤثري در رونق كشاورزي منطقه برداشت .

اين شهرستان داراي سه مركز آموزش عالي مي باشد .

اين شهرستان داراي دو شهرك صنعتي فعال در دو نقطه شهري سراوان و سوران بوده و شهرك صنعتي زابلي نيز در دست اقدام مي باشد .

نزديكي با مرز پاكستان و ايجاد دو بازارچه مرزي كوهك و جالق نقطه درخشاني در اقتصاد اين شهرستان بوده و راه اندازي كشتارگاههاي صنعتي دام در حد وسيع و تشكيل تعاونيهاي مرزنشينان و دفاتر بازرگاني خارجي از جمله مزيت هاي اين شهرستان مي باشد .

دشتهاي جالق و بم پشت مناطق مستعد سرمايه گذاري در زمينه كشاورزي مي باشند .

با توجه به گستردگي كشت نخيلات كارخانجات بسته بندي خرما صنايع جانبي و تهيه نئوپان از كارخانه هاي فعال اين شهرستان ميباشند .

از كانونهاي مهم معدن و كاني كوه بيرك زابلي و كوه سفيد مي باشد و معادن گرانيت گشت ، معدن سنگ آهن ماهاني و كهن مگار زابلي ، معدن پودر تالك و پنبه نسوز از جمله معادن مهم و صنعتي شهرستان سراوان مي باشند كه مستعد سرمايه گذاري و آماده واگذاري جهت بهره برداري مي باشند .

تپه روباهك ، قبرستان قديمي گشت ، دره نگاران و قلعه سب از جاذبه هاي گردشگري اين شهرستان مي باشند .


شماره هاي تلفن

نام و نام خانوادگي

عنوان

نام اداره

پيش شماره فاکس اداره

مستقيم

0548 5222025 5222012 5222011

چاكرزهي

فرماندار

فرمانداري سراوان

        رضا مشكي معاون
             
0548     5222023 فرهاد كول بخشدار مرکزي بخشداري مرکزي سراوان
0548582     3377 گودرزي بخشدار بخشداري جالق
0548652     2251 بهرامي بخشدار بخشداري بم پشت
0548672     2395 خالقي ايرندگاني بخشدار بخشداري زابلي
0548627     3403 امراء بخشدار بخشداري هيدوچ
0548622     2083 ريگي حسين آبادي بخشدار بخشداري سيب سوران
             
0548     5222312

 

شهردار

شهرداري سراوان

 

تعداد آبادي نام دهستان نام شهر

شهرستان و بخش

خالي از سکنه داراي سکنه جمع
    1102     سراوان
72 140 212 بم پشت سيرکان بم پشت
42 36 78 کوهک و اسفندک  
63 69 132 کشتگان  
1 11 12 جالق جالق جالق
7 13 20 ناهوک  
7 22 29 کله گان  
38 83 121 زابلي زابلي زابلي
17 43 60 بيرک  
18 95 113 سيب وسوران سوران سيب و سوران
25 48 73 پسکوه  
30 40 70 حومه سراوان مرکزي
3 49 52 گشت  
36 42 78 هيدوچ   هيدوچ
35 17 52 کنت  

شهرستان سراوان با وسعت 28408 كيلومتر مربع در فاصله 343 كيلومتري زاهدان با جمعيتي بالغ بر 172149 نفر واقع مي باشد .

طول نوار مرزي اين شهرستان با كشور پاكستان 384 كيلومتر در حوزه بخشهاي جالق و بم پشت مي باشد كه از ميل 118 شروع و تا ميل 196 ادامه دارد .

اين شهرستان داراي زمستانهاي معتدل و تابستانهاي گرم مي باشد .

متوسط ساليانه دماي هوا در اين شهرستان 8/22 درجه و متوسط ساليانه رطوبت نسبي آن 29 درصد مي باشد و ميزان بارندگي 7 ماهه اول سال 1382 در اين شهرستان 3/79 ميلي متر بوده است . سطح زير كشت محصولات زراعي 7202 هكتار و سطح زير كشت محصولات باغي ديم 7950 هكتار و آبي 5/8525 هكتار و جمعاً 5/16475 هكتار مي باشد . محصولات عمده زراعي آن گندم ، ذرت دانه اي ، پياز ، گوجه فرنگي ، باقلا تازه ، صيفي جات ، نباتات علوفه اي ويونجه وذرت علوفه اي بوده و محصولات عمده باغي اين شهرستان خرما در سطح وسيع ، انگور ، زيتون ، انار و مركبات مي باشد كه در زمينه هاي افزايش توليد و افزايش سطح زير كشت محصولات مذكور و پرورش دام : گوسفند بلوچي و بز بلوچي ( بهترين كرك ) و طيور و استخرهاي پرورش ماهي و صنايع تبديلي و تكميلي كشاورزي و صنايع روستايي قابليت سرمايه گذاري دارد .

مهمترين رودخانه اين شهرستان ماشكيد است كه نهايتاً وارد خاك پاكستان مي شود و با مهار آب آن مي توان گام مؤثري در رونق كشاورزي منطقه برداشت .

اين شهرستان داراي سه مركز آموزش عالي مي باشد .

اين شهرستان داراي دو شهرك صنعتي فعال در دو نقطه شهري سراوان و سوران بوده و شهرك صنعتي زابلي نيز در دست اقدام مي باشد .

نزديكي با مرز پاكستان و ايجاد دو بازارچه مرزي كوهك و جالق نقطه درخشاني در اقتصاد اين شهرستان بوده و راه اندازي كشتارگاههاي صنعتي دام در حد وسيع و تشكيل تعاونيهاي مرزنشينان و دفاتر بازرگاني خارجي از جمله مزيت هاي اين شهرستان مي باشد .

دشتهاي جالق و بم پشت مناطق مستعد سرمايه گذاري در زمينه كشاورزي مي باشند .

با توجه به گستردگي كشت نخيلات كارخانجات بسته بندي خرما صنايع جانبي و تهيه نئوپان از كارخانه هاي فعال اين شهرستان ميباشند .

از كانونهاي مهم معدن و كاني كوه بيرك زابلي و كوه سفيد مي باشد و معادن گرانيت گشت ، معدن سنگ آهن ماهاني و كهن مگار زابلي ، معدن پودر تالك و پنبه نسوز از جمله معادن مهم و صنعتي شهرستان سراوان مي باشند كه مستعد سرمايه گذاري و آماده واگذاري جهت بهره برداري مي باشند .

تپه روباهك ، قبرستان قديمي گشت ، دره نگاران و قلعه سب از جاذبه هاي گردشگري اين شهرستان مي باشند .


شماره هاي تلفن

نام و نام خانوادگي

عنوان

نام اداره

پيش شماره فاکس اداره

مستقيم

0548 5222025 5222012 5222011

چاكرزهي

فرماندار

فرمانداري سراوان

        رضا مشكي معاون
             
0548     5222023 فرهاد كول بخشدار مرکزي بخشداري مرکزي سراوان
0548582     3377 گودرزي بخشدار بخشداري جالق
0548652     2251 بهرامي بخشدار بخشداري بم پشت
0548672     2395 خالقي ايرندگاني بخشدار بخشداري زابلي
0548627     3403 امراء بخشدار بخشداري هيدوچ
0548622     2083 ريگي حسين آبادي بخشدار بخشداري سيب سوران
             
0548     5222312

 

شهردار

شهرداري سراوان

 

تعداد آبادي نام دهستان نام شهر

شهرستان و بخش

خالي از سکنه داراي سکنه جمع
    1102     سراوان
72 140 212 بم پشت سيرکان بم پشت
42 36 78 کوهک و اسفندک  
63 69 132 کشتگان  
1 11 12 جالق جالق جالق
7 13 20 ناهوک  
7 22 29 کله گان  
38 83 121 زابلي زابلي زابلي
17 43 60 بيرک  
18 95 113 سيب وسوران سوران سيب و سوران
25 48 73 پسکوه  
30 40 70 حومه سراوان مرکزي
3 49 52 گشت  
36 42 78 هيدوچ   هيدوچ
35 17 52 کنت  

 
.Design by Raahbar ICT . Powered By Faranet
طراحی و اجرا پورتال و بهینه سازی (سئو) : شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات راهبر