ثبت نام كاربر ورود به سايت
 جستجو

خاش
 

شهرستان خاش با وسعتي بالغ بر 2300 كيلومتر مربع داراي جمعيتي در حدود 178210 نفر ميباشد فاصله آن تا مركز استان 183 كيلومتر و تا تهران 1811 كيلومتر ميباشد .

قله آتش فشان نيمه فعال تفتان با ارتفاع بيش از 4040 متر در اين شهرستان ميباشد متوسط ساليانه دماي هوا 9 /20 درجه سانتيگراد و متوسط ساليانه رطوبت نسبي 1/28 درصد ميباشد وميزان بارندگي در هفت ماهه اول سال 1382 در اين شهرستان 2/19 ميلي متر بوده است سطح زير كشت محصولات زراعي 18789 هكتارو سطح زير كشت محصولات دائمي(باغي) آن 8477 هكتار ميباشد. اين شهرستان در زمينه هاي كشاورزي كشت و پرورش پسته خصوصاً در منطقه گوهر كوه زيره ،سير و پياز ،صيفي و سبزيجات و دامپروري و پرورش مرغ و بوقلمون و تكثير و پرورش ماهيان سرد آبي و صنايع تبديلي و تكميلي بخش كشاورزي ودر زمينه هاي صنعت كه با داشتن معادني چون منگنز، مس،كروميت، گونيچ، مرمريت سياه خاش،مرمريت سفيد بيدك،سنگ آهك و پوزالن به قطب صنعتي تبديل شده و از لحاظ كارخانجات چيني ،كاشي و سراميك بدليل داشتن كائولن قابليت سرمايه گذاري دارد0 مهمترين صنايع اين شهرستان كارخانه سيمان خاش با ظرفيت توليد 2100 تن در روز و كارخانه شير و فرآورده هاي لبني پاك شير تفتان مجتمع كشت و صنعت گوهر كوه و شهرك صنعتي خاش مي باشد ناحيه صنعتي نوك آباد وابسته به بخش كشاورزي كه در حال انجام امور زير بنايي و ساخت ميباشد تعداد زيادي كارخانه را در خود جاي خواهد داد و مستعد سرمايه گذاري ميباشد0 اين شهرستان همچنين واجد درمركز آموزش عالي ميباشد شهرستان خاش با داشتن 124 كيلومتر مرز مشترك با كشور پاكستان امكان احداث بازارچه مرزي مشترك در منطقه روتك را دارد.

 
 

شماره هاي تلفن

نام و نام خانوادگي

عنوان

نام اداره

پيش شماره فاکس اداره

مستقيم

0543

4224800

4224778

4224777

عليرضا شهركي

فرماندار

فرمانداری خاش

          معاون
             

0543

  4224778

4224777

حمید رضا شهرکی بخشدار مرکزي بخشداری مرکزی خاش
0543522     3400 علی کرد بخشدار بخشداری نوك آباد
0543     4226894 شهنوازي بخشدار بخشداری ايرندگان
             
0543     2220440

 

 

شهرداری چابهار
             
 

 

تعداد آبادی نام دهستان نام شهر شهرستان و بخش
خالی از سکنه دارای سکنه جمع
    1107     خاش
15 49 64 اسماعیل آباد  
10 40 50 سنگان خاش مرکزی
65 89 154 پشتکوه  
30 65 95 کوه سفید  
75 80 155 کارواندار  
3 43 46 ایرندگان   ایرندگان
44 83 127 کوه نوک  
19 54 73 اسکل آباد نوک آباد نوک آباد
26 55 81 تفتان  
51 128 179 گوهرکوه  
7 113 120 نازیل  

شهرستان خاش با وسعتي بالغ بر 2300 كيلومتر مربع داراي جمعيتي در حدود 178210 نفر ميباشد فاصله آن تا مركز استان 183 كيلومتر و تا تهران 1811 كيلومتر ميباشد .

قله آتش فشان نيمه فعال تفتان با ارتفاع بيش از 4040 متر در اين شهرستان ميباشد متوسط ساليانه دماي هوا 9 /20 درجه سانتيگراد و متوسط ساليانه رطوبت نسبي 1/28 درصد ميباشد وميزان بارندگي در هفت ماهه اول سال 1382 در اين شهرستان 2/19 ميلي متر بوده است سطح زير كشت محصولات زراعي 18789 هكتارو سطح زير كشت محصولات دائمي(باغي) آن 8477 هكتار ميباشد. اين شهرستان در زمينه هاي كشاورزي كشت و پرورش پسته خصوصاً در منطقه گوهر كوه زيره ،سير و پياز ،صيفي و سبزيجات و دامپروري و پرورش مرغ و بوقلمون و تكثير و پرورش ماهيان سرد آبي و صنايع تبديلي و تكميلي بخش كشاورزي ودر زمينه هاي صنعت كه با داشتن معادني چون منگنز، مس،كروميت، گونيچ، مرمريت سياه خاش،مرمريت سفيد بيدك،سنگ آهك و پوزالن به قطب صنعتي تبديل شده و از لحاظ كارخانجات چيني ،كاشي و سراميك بدليل داشتن كائولن قابليت سرمايه گذاري دارد0 مهمترين صنايع اين شهرستان كارخانه سيمان خاش با ظرفيت توليد 2100 تن در روز و كارخانه شير و فرآورده هاي لبني پاك شير تفتان مجتمع كشت و صنعت گوهر كوه و شهرك صنعتي خاش مي باشد ناحيه صنعتي نوك آباد وابسته به بخش كشاورزي كه در حال انجام امور زير بنايي و ساخت ميباشد تعداد زيادي كارخانه را در خود جاي خواهد داد و مستعد سرمايه گذاري ميباشد0 اين شهرستان همچنين واجد درمركز آموزش عالي ميباشد شهرستان خاش با داشتن 124 كيلومتر مرز مشترك با كشور پاكستان امكان احداث بازارچه مرزي مشترك در منطقه روتك را دارد.

 
 

شماره هاي تلفن

نام و نام خانوادگي

عنوان

نام اداره

پيش شماره فاکس اداره

مستقيم

0543

4224800

4224778

4224777

عليرضا شهركي

فرماندار

فرمانداری خاش

          معاون
             

0543

  4224778

4224777

حمید رضا شهرکی بخشدار مرکزي بخشداری مرکزی خاش
0543522     3400 علی کرد بخشدار بخشداری نوك آباد
0543     4226894 شهنوازي بخشدار بخشداری ايرندگان
             
0543     2220440

 

 

شهرداری چابهار
             
 

 

تعداد آبادی نام دهستان نام شهر شهرستان و بخش
خالی از سکنه دارای سکنه جمع
    1107     خاش
15 49 64 اسماعیل آباد  
10 40 50 سنگان خاش مرکزی
65 89 154 پشتکوه  
30 65 95 کوه سفید  
75 80 155 کارواندار  
3 43 46 ایرندگان   ایرندگان
44 83 127 کوه نوک  
19 54 73 اسکل آباد نوک آباد نوک آباد
26 55 81 تفتان  
51 128 179 گوهرکوه  
7 113 120 نازیل  

 
.Design by Raahbar ICT . Powered By Faranet
طراحی و اجرا پورتال و بهینه سازی (سئو) : شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات راهبر