ثبت نام كاربر ورود به سايت
 جستجو

هنرهای دستی
 

هنرهاي دستي در استان اهميت ويژه اي داشته و نقش مهمي را در ايجاد اشتغال و تامين درآمد سكنه ايجاد مي كند. اين هنرها نشات گرفته از خصوصيات اخلاقي و اجتماعي مردم مي باشد. صنايع دستي بيشتر در نقاط روستايي و توسط زنان و دختران انجام گرفته و مخصوصاً در فصل زمستان رونق بيشتري مي يابد.

 

مهمترين انواع صنايع دستي استان عبارتند از: سوزن دوزي بلوچي، قالي و قاليچه، سكه دوزي، حصيربافي، سفال سازي، جواهر سازي، خراطي، پلاس بافي، خامه دوزي، پارچه بافي صنتي و ساخت ادوات موسيقي. در اين بين سوزن دوزي به دليل ظرافت و تنوع و كاربرد متفاوت آن، قالي و قاليچه به جهت رواج دام پروري، با كيفيت و نقوش زيباي آن، سكه دوزي به جهت استفاده در جشنها و عروسيها و تنوع زياد، سفال سازي به جهت استفاده از دست و عدم بكارگيري ابزار مدرن با سابقه اي بسيار طولاني و حصير به جهت فراواني نخل وحشي و تنوع محصولات از جايگاه و جلوه خاصي برخوردار مي باشد.

هنرهاي دستي در استان اهميت ويژه اي داشته و نقش مهمي را در ايجاد اشتغال و تامين درآمد سكنه ايجاد مي كند. اين هنرها نشات گرفته از خصوصيات اخلاقي و اجتماعي مردم مي باشد. صنايع دستي بيشتر در نقاط روستايي و توسط زنان و دختران انجام گرفته و مخصوصاً در فصل زمستان رونق بيشتري مي يابد.

 

مهمترين انواع صنايع دستي استان عبارتند از: سوزن دوزي بلوچي، قالي و قاليچه، سكه دوزي، حصيربافي، سفال سازي، جواهر سازي، خراطي، پلاس بافي، خامه دوزي، پارچه بافي صنتي و ساخت ادوات موسيقي. در اين بين سوزن دوزي به دليل ظرافت و تنوع و كاربرد متفاوت آن، قالي و قاليچه به جهت رواج دام پروري، با كيفيت و نقوش زيباي آن، سكه دوزي به جهت استفاده در جشنها و عروسيها و تنوع زياد، سفال سازي به جهت استفاده از دست و عدم بكارگيري ابزار مدرن با سابقه اي بسيار طولاني و حصير به جهت فراواني نخل وحشي و تنوع محصولات از جايگاه و جلوه خاصي برخوردار مي باشد.

 
.Design by Raahbar ICT . Powered By Faranet
طراحی و اجرا پورتال و بهینه سازی (سئو) : شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات راهبر